vi

Vízia

Spojte svet s kvalitnými produktmi a službami.

mi

Misia

Vytvorte hodnotu pre zákazníkov: Platforma Builda pre zamestnancov; Prispejte k hodnote pre spoločnosť.

va

Hodnoty

Tímový duch

Čestný

Postupujte s dobou

Orientovaný na ľudí