Spoločnosť EBI bola založená v roku 2010 a sme popredným dodávateľom hliníkových obalov v Číne.

fbf

Schopnosti

Balenie a služby v oblasti potravín a nápojov

Balenie pre domácnosť a služby

Parfumy a obaly a Služby

fb

Riešenie balenia

Dizajn tlače a obalov

Výskum a vývoj nových materiálov a procesov

Dodávajte plechovky a diely a tiež plniace služby s viac ako 100 dodávateľmi

Viac ako 20+ profesionálnych produktových konzultantov

Uveďte 3rd stranícka inšpekcia; Logistická preprava a popredajný servis

fbft

Udržateľnosť

Stratégia trvalo udržateľného rozvoja

 Znížte množstvo odpadu z procesu výroby

 Zvýšený udržateľný dopyt

 Obhajcovia inovatívnych obchodných modelov

 Udržateľná hodnota v EBI

fgh